Vaccinatiestatus huisarts Stein
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk dokter De Greef Huisarts (en) m/v voor Stein Meers Urmond Elsloo
Mauritsweg 35 6171 AD
STEIN

RIVM – check vaccinatiestatus

Check vaccinatiestatus bij RIVM

Als u dat goed vindt, geeft de GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst of uw huisarts een aantal gegevens over uw vaccinatie door aan het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Hier leest u wat we met die gegevens doen en hoe we uw privacy beschermen.

Het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu heeft een landelijk registratiesysteem het COVID-vaccinatie Informatie- en Monitoringsysteem (CIMS). Hiermee  worden belangrijke gegevens over de COVID-19-vaccinatie bijgehouden die van belang zijn om de epidemie te bestrijden:

  • De vaccinatiegraad: het aantal mensen dat is gevaccineerd en hoeveel % dat bedraagt van de bevolking in Nederland.
  • Bijhouden van de veiligheid en bijwerkingen van de vaccins.
  • Calamiteiten: in het geval er iets aan de hand blijkt te zijn moet een arts  kunnen nagaan wie met welk vaccin is gevaccineerd.
  • De effectiviteit van de vaccinaties.

Gegevens delen? Alleen als u toestemming geeft

De GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst of huisarts deelt uw gegevens alléén met het RIVM als u daar toestemming voor geeft.

Het gele boekje en uw vaccinatieoverzicht

Er zijn op dit moment geen internationale afspraken over het gele boekje als corona-vaccinatiebewijs. Dat geldt ook voor bijschrijvingen in het gele boekje. Wel kan het voor uw eigen administratie handig zijn al uw vaccinatiegegevens bij elkaar te bewaren. Lees meer op de site van Rijksoverheid.

Wat doet het RIVM met uw gegevens

De landelijke registratie is belangrijk voor uw veiligheid, voor onderzoek om te kijken of het vaccin goed werkt, en om te besluiten of er bij een voldoende hoge vaccinatiegraad maatregelen kunnen worden versoepeld. Ook kunt u bijvoorbeeld snel gewaarschuwd worden bij eventuele bijwerkingen.
Dat is belangrijk voor uw veiligheid. En zo helpt u ons met beoordelen of het vaccin goed werkt, en met besluiten of er bij een voldoende hoge vaccinatiegraad maatregelen kunnen worden versoepeld.

Wat we registreren

Het RIVM registreert:
•    Burgerservicenummer
•    Geboortedatum
•    Voor- en achternaam
•    Adresgegevens
•    Reden vaccinatie (leeftijd / medische aandoening / zorgmedewerker)
•    Datum en plaats waar u de vaccinatie heeft gekregen
•    Naam van het vaccin en batchnummer.

Bewaren van uw gegevens

Het RIVM bewaart uw vaccinatiegegevens op grond van de wet in principe 20 jaar. Dit kan korter of langer zijn als dat noodzakelijk is voor de doelen van registratie die hierboven zijn beschreven.

Wie kan uw gegevens bekijken

Alleen een klein aantal mensen kan uw persoonlijke gegevens bekijken. Dat zijn degenen die het vaccinatieprogramma uitvoeren of u moeten waarschuwen als er iets niet goed is gegaan. Voor beleid en statistiek worden de gegevens anoniem gemaakt.

Zelf uw gegevens inzien op MijnRIVM.nl

U kunt uw gegevens inzien via uw vaccinatieoverzicht op MijnRIVM – Vaccinaties. Dit overzicht is geen officieel vaccinatiebewijs.
Staat uw coronavaccinatie niet in uw overzicht? Dat kan verschillende redenen hebben. Lees meer op MijnRIVM – Vragen.

Uw rechten op een rij

U heeft een aantal rechten met betrekking tot de registratie van uw vaccinaties door het RIVM. Zo heeft u het inzage- en correctierecht. Ook kunt u uw gegevens uit de registratie bij het RIVM laten verwijderen. Bekijk het overzicht van uw rechten.