LSP huisarts STein
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk dokter De Greef Huisarts (en) m/v voor Stein Meers Urmond Elsloo
Mauritsweg 35 6171 AD
STEIN

LSP: Beveiliging van het LSP

Het LSP is op verschillende manieren beveiligd. Zo hebben uitsluitend huisartsen, huisartsenposten, apothekers en ziekenhuizen die voldoen aan de strenge beveiligingseisen toegang tot het netwerk. Zorgverleners die meedoen met het LSP kunnen alleen de belangrijkste informatie uit je dossier inzien en mogen dat alleen doen als dat nodig is voor je behandeling.

Naast de beveiligingseisen zijn er verschillende maatregelen getroffen om het gebruik van het netwerk te beveiligen:

  • Een zorgverlener krijgt alleen toegang tot het netwerk met een speciale pas en een wachtwoord.
  • Het netwerk is opgedeeld in een aantal regio’s. Zorgverleners kunnen alleen binnen hun eigen regio gegevens met elkaar delen. Als een zorgverlener op de grens van twee regio’s is gehuisvest of veel patiënten heeft uit een andere regio, kan hij zich aansluiten bij meerdere regio’s. Voor ziekenhuizen is een uitzondering gemaakt. Zij hebben vaak patiënten uit meerdere regio’s. Daarom kunnen ze gegevens uit meerdere regio’s opvragen.
  • De gegevens worden niet opgeslagen in het netwerk. Je eigen huisarts of apotheek houdt je dossier bij.
  • Bij de uitwisseling van gegevens wordt gebruikgemaakt van het burgerservicenummer (BSN). Dit is een uniek nummer, zodat persoonsverwisseling wordt voorkomen.

Ondanks deze maatregelen is geen 100 procent garantie te geven dat er geen poging tot misbruik wordt gedaan. Misbruik kan wel snel gesignaleerd worden omdat het netwerk bijhoudt wie gegevens aanmeldt en wie ze opvraagt. Bovendien zijn er sancties als zorgverleners onterecht het netwerk gebruiken.