Onderzoek naar covid – Huisartsenpraktijk dokter De Greef Huisarts (en) m/v voor Stein Meers Urmond Elsloo – STEIN
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk dokter De Greef Huisarts (en) m/v voor Stein Meers Urmond Elsloo
Mauritsweg 35 6171 AD
STEIN

Onderzoek naar covid

Hoe wordt onderzoek naar Covid gedaan?

Het RIVM  Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu doet op verschillende manieren onderzoek om de verspreiding van COVID-19 te volgen. Zo kunnen we goed in de gaten houden hoe het coronavirus SARSsevere acute respiratory syndromeCoVcoronavirus-2 zich ontwikkelt en zien we het als er veranderingen optreden.

Onderzoek naar afweer tegen COVID-19

Hoe reageert het afweersysteem van mensen na een infectie met, of een vaccinatie tegen het coronavirus SARSsevere acute respiratory syndromeCoVcoronavirus-2? Dat bestudeert het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in een aantal onderzoeken.

> Onderzoeken naar afweer tegen COVID-19 na ziekte of vaccinatie


Onderzoek naar bescherming coronavaccinaties

Het RIVM houdt ook bij hoe goed de coronavaccins beschermen tegen corona, tegen de overdracht van corona en de effectiviteit tegen ziekenhuis- en ICintensive care-opname

Onderzoeken bescherming coronavaccinaties


Gedragswetenschappelijk onderzoek

Het gedrag van mensen is belangrijk bij het onder controle krijgen van COVID-19. Met onderzoek naar gedrag en gezondheid krijgen we inzichten die mensen kunnen helpen om de adviezen en regels te blijven volgen.

Gedragswetenschappelijk onderzoek


Gezinnen en jongeren (First few hundred)

Het RIVM doet onderzoek bij gezinnen in Nederland waarin iemand besmet is met het virus. Zo willen we meer te weten komen over het verloop van de ziekte en hoe de verspreiding binnen een gezin verloopt.

Onderzoek Gezinnen en jongeren


Huisartsen peilstations

Nivel doet samen met het RIVM onderzoek naar mensen met griepachtige klachten. Samen meten zij bij 40 huisartsenpraktijken hoe vaak mensen met deze klachten bij de huisarts komen en welke virussen deze klachten veroorzaken.

Huisartsen peilstations


Indirecte effecten COVID-19 op zorg en gezondheid

De COVID-19-epidemie en de maatregelen om het virus te bestrijden leiden tot grote verschuivingen in de gezondheidszorg.Het RIVM brengt deze effecten in kaart.

Indirecte effecten COVID-19 op zorg en gezondheid


Infectieradar

Met Infectieradar brengen we in kaart of mensen in Nederland klachten hebben die kunnen wijzen op een infectie met het coronavirus SARS-CoV-2.

Infectieradar


Kiemsurveillance

In Nederland zien we sinds het voorjaar verschillende varianten (mutaties) van het virus rondgaan. Het RIVM onderzoekt in het laboratorium hoe het virus verandert en wat dit betekent voor de verspreiding in Nederland.

Kiemsurveillance


LongCOVID-onderzoek

Het RIVM onderzoekt hoeveel mensen met corona op langere termijn nog klachten hebben, wat deze klachten precies zijn, en hoe ernstig ze zijn.

LongCOVID-onderzoek


Luchtkwaliteit en COVID-19

Het RIVM  gaat samen met partners onderzoeken of de luchtkwaliteit van invloed is op het verloop en de ernst van COVID-19 in Nederland. Deze kennis kan in de toekomst bijdragen aan het verbeteren van de gezondheid in Nederland voorafgaand aan of tijdens een pandemie, zoals het coronavirus.

Luchtkwaliteit en COVID-19


Preventie & zorg en brede maatschappelijke vraagstukken

Het RIVM geeft in samenwerking met ZonMwNederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie periodiek een samenvatting van de resultaten uit COVID-19 gerelateerde onderzoeken op het gebied van preventie & zorg en brede maatschappelijke vraagstukken.

Preventie en zorg en brede maatschappelijke vraagstukken


Q-koorts en COVID-19

Het RIVM  onderzoekt of mensen die eerder Q-koorts hebben gehad een verhoogde kans hebben op het krijgen van COVID-19.

Q-koorts en COVID-19


Rioolwater

Het coronavirus SARS-CoV-2 komt met de ontlasting van mensen in het rioolwater terecht. Door het rioolwater te onderzoeken kan het RIVM de verspreiding van het virus vroegtijdig in kaart brengen.

Rioolwater


Risicofactoren voor COVID-19 (CONTEST)

Waarom worden sommige mensen wel ziek van het nieuwe coronavirus SARS-CoV-2 en andere mensen niet? Dit en andere risicofactoren voor COVID-19 onderzoekt het RIVM in samenwerking met GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst GHORGeneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio.

CONTEST-onderzoek


Thuiswonende ouderen en COVID-19

De COVID-19 epidemie en de maatregelen hebben gevolgen voor iedereen. Ook voor thuiswonende ouderen. Het RIVM brengt in kaart hoe het met hen gaat.

Invloed COVID-19 op het leven van thuiswonende ouderen


Transmissie van COVID-19 op basisscholen

Waarschijnlijk geven kinderen de nieuwe varianten van SARS-CoV-2, zoals de Britse, wat sneller en vaker door. Hoeveel sneller en vaker? Dat is nog niet goed genoeg bekend. Om hier meer over te weten te komen, onderzoekt het RIVM hoe de verspreiding van het virus gaat op basisscholen.

Onderzoek naar transmissie op basisscholen


Verspreiding van het coronavirus in binnenruimtes

Het RIVM  en UMCGUniversitair Medisch Centrum Groningen   gaan meten hoe het coronavirus SARS-Cov-2 in een binnenruimte wordt verspreid. Ook wordt gekeken hoe ver het virus zich dan kan verspreiden en of de virusdeeltjes ook over grote afstand nog besmettelijk zijn.

Onderzoek naar verspreiding van het coronavirus in binnenruimtes


Onderzoeken naar COVID-19 buiten het RIVM

Ook buiten het RIVM worden er tal van onderzoeken naar COVID-19 uitgevoerd. Een overzicht is te vinden op de website van de FMS.

Met behulp van subsidie worden ook nieuwe onderzoekprogramma’s naar COVID-19 gestart. Zie COVID-19 programma ZonMw