huisarts STein Corona Neiuws RIVM
Header afbeelding
Huisartsenpraktijk dokter De Greef Huisarts (en) m/v voor Stein Meers Urmond Elsloo
Mauritsweg 35 6171 AD
STEIN

Laatste RIVM nieuws ivm Corona

Update 02-04-2021

Samenvatting bevindingen rondom zeer zeldzame trombose en oordeel EMA en Duits onderzoek (Bronnen: EMAGerman Society of Thrombosis and Haemostasis)

Oordeel EMA AstraZeneca vaccinatie

Op 18 maart 2021 heeft het EMA de meldingen van trombose in combinatie met een laag aantal bloedplaatjes in het bloed opnieuw beoordeeld. Tussen “gewone” trombose (in het been of in de longen) en het vaccin is geen verband gevonden, concludeerde het EMA. Een verband tussen de tromboseklachten in combinatie met de lage bloedplaatjes en het vaccin is echter niet uit te sluiten. Het EMA oordeelde dat de voordelen opwegen tegen de nadelen en dat de klachten sowieso dusdanig zeldzaam zijn dat gesproken kan worden van een veilig vaccin. Daarna is de vaccinatie met AstraZeneca in veel landen, inclusief Nederland en Duitsland, hervat.

Mechanisme zeldzame trombose met lage bloedplaatjes in kaart gebracht

Op 19 maart werden belangrijke onderzoeksresultaten naar buiten gebracht via de Duitse wetenschappelijke vereniging van Trombose en Hemostase. Het mechanisme van de zeer zeldzame combinatie van trombose op bijzondere plaatsen met een sterk verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie genoemd) lijkt hierin opgehelderd. Er is sprake van een immuunrespons die bekend staat als heparine-geïnduceerde trombocytopenie (HIT). Dit zeldzame ziektebeeld gaat gepaard met trombose gecombineerd met lage bloedplaatjes en bloedingen en kan optreden na behandeling met heparine. In de gevallen die gemeld zijn na vaccinatie treedt het fenomeen op zonder dat er heparine in het spel was.

De antistoffen die, hoogstwaarschijnlijk als reactie op de vaccinatie worden gevormd, activeren de bloedplaatjes, die op hun beurt weer het stollingssysteem activeren. Dit leidt vervolgens tot een enorme “stollingsstorm”, waarbij de bloedplaatjes samenklonteren in stolsels die de bloedbaan blokkeren (trombose); hierdoor vermindert het aantal bloedplaatjes in de bloedbaan. Deze bevinding is heel belangrijk, omdat de gebruikelijke antistollingsbehandeling met heparine het ziektebeeld erger maakt. Onmiddellijke herkenning van dit hele zeldzame fenomeen zal leiden tot een betere behandeling met alternatieve antistollingsmiddelen en een betere uitkomst.

Geen relatie met ‘gewone’ trombose of longembolie

Het trombose-mechanisme zoals in de bovengenoemde gevallen beschreven, is nadrukkelijk heel anders dan bij de meeste patiënten voorkomt die trombose of longembolie hebben (gehad). Daar spelen de gebruikelijke risicofactoren zoals (erfelijke) aanleg, hormoongebruik, ziekenhuisopname etc. een rol. Deze patiënten hebben ook geen sterk verlaagde bloedplaatjes. Er is geen verband aangetoond tussen deze “gewone” vormen van trombose en het AstraZeneca vaccin en er is geen reden om af te zien van vaccinatie. Covid19 zelf verhoogt het risico op trombose en longembolie sterk en door te vaccineren wordt dit risico heel veel kleiner.

Gewone bijwerkingen van de vaccinatie zoals spierpijn en hoofdpijn kunnen 1 tot 2 dagen na vaccinatie optreden. Als er langer dan 3 dagen na vaccinatie onbegrepen klachten ontstaan of aanwezig blijven, zoals (ernstige) hoofdpijn of duizeligheid of anderszins onwel zijn, is dit een reden om contact te zoeken met een arts.
Het is bij bijwerkingen van elke vaccinatie raadzaam om een arts te raadplegen als de bijwerkingen te lang aanhouden.

Kijk ook op de site van het RIVM en de Trombose Stichting voor meer informatie.


Q: Ik ben al met het vaccin van AstraZeneca gevaccineerd, wat moet ik nu doen? Waar moet ik op letten?

Het CBG adviseert mensen om direct contact op te nemen met een arts als de persoon na een prik met het AstraZeneca-coronavaccin na drie dagen weer
ziekteverschijnselen krijgt met daarbij onverwachte en/of onbekende klachten, en/of grotere of kleinere blauwe vlekjes (puntbloedingen) in de huid heeft.

Q: Ik zou binnenkort gevaccineerd worden met het vaccin van AstraZeneca.

Worden die afspraken afgezegd, of krijg ik nu een ander vaccin? Alle afspraken voor vaccinatie met het vaccin van AstraZeneca worden
afgezegd t/m 28 maart 2021.

Q: Ik heb een afspraak om binnenkort gevaccineerd te worden. Ik weet niet met welk vaccin. Hoe weet ik of mijn afspraak doorgaat?

Op dit moment worden drie groepen gevaccineerd met AstraZeneca:
 Zorgmedewerkers via de GGD
 60-64-jarigen, mensen met het syndroom van Down en morbide obesitas via hun huisarts
 Intramurale ggz-cliënten en ggz-medewerkers via de instelling

Behoor je niet tot een van deze groepen, dan word je met een ander vaccin dan AstraZeneca gevaccineerd. Je vaccinatieafspraak gaat dan gewoon door.

Q: Zijn de andere vaccins (BionTech/Pfizer, Moderna) wel veilig? Speelt dit issue daar ook?

De meldingen van ernstige, zeldzame verschijnselen van stolselvorming (trombose) én een verlaagd aantal bloedplaatjes (trombocytopenie) waar het CBG over geïnformeerd is, gaan over het vaccin van AstraZeneca.

Q: Ik ben al 1x gevaccineerd met AstraZeneca. Wat betekent dit voor mijn 2e prik?

Het interval tussen twee vaccinaties met het vaccin van AstraZeneca is 12 weken. De eerste vaccins van AstraZeneca zijn in Nederland op 12 februari
2021 toegediend. Wij verwachten op het moment van de tweede prik duidelijkheid te hebben.

Q: Ik ben al 1x gevaccineerd met AstraZeneca. Ik wil straks niet nog een AstraZeneca prik. Kan mijn 2e prik ook met een ander vaccin?
We wachten het onderzoek af. Een tweede vaccinatie met een ander vaccin wordt niet geadviseerd.

Q: Als na 28 maart de vaccinaties met AstraZeneca weer worden opgepakt, beland ik dan achteraan in de rij?

Als het vaccin van AstraZeneca over twee weken weer kan worden gebruikt, kan het RIVM extra vaccins toeleveren bij de uitvoerders, zodat de vertraging zo snel mogelijk weer kan worden ingehaald.

Q: Komt er nu ruimte vrij voor anderen om zich te laten vaccineren?
Nee, er is op dit moment geen ander vaccin beschikbaar, daarvoor zijn alle afspraken al ingepland.

Q: Waarom kan ik nu geen nieuwe afspraak maken voor vaccinatie met het vaccin van AstraZeneca voor de periode na 28 maart?

We moeten eerst het onderzoek van EMA afwachten. Zodra duidelijk wordt of we door kunnen gaan met vaccineren met AstraZeneca, kunnen er nieuwe afspraken worden ingepland.

Q: Krijgen de zorgmedewerkers die de komende twee weken een vaccinatie zouden krijgen met AstraZeneca nu een ander vaccin?

Nee, dat kan helaas niet.

Q: Waarom kunnen de geannuleerde afspraken niet vervangen worden door een vaccinatie-afspraak met BioNTech/Pfizer?

Omdat dit vaccin al is gereserveerd voor andere mensen. Er is op dit moment geen ander vaccin beschikbaar.

Q: Ik ben gevaccineerd met AstraZeneca en maak me zorgen. Waar kan ik nu terecht?

U kunt hiervoor contact opnemen met het publieksnummer van het ministerie van VWS via 0800-1351.

Q: Wat gebeurt er met mijn reeds geplande afspraak?

Alle afspraken worden per direct t/m 28 maart afgezegd. Hiervoor wordt telefonisch contact met u opgenomen.

Q: Als mijn afspraak nu wordt geannuleerd, word ik dan t.z.t. opnieuw door mijn werkgever per brief uitgenodigd?

Mensen die nu worden afgezegd, worden apart geregistreerd en ontvangen later een bericht van GGD GHOR Nederland wanneer weer een nieuwe afspraak gemaakt kan worden. Het is op dit moment nog niet duidelijk wanneer u weer in aanmerking komt voor een nieuwe afspraak.


Na de vaccins van Pfizer/BioNTech, Moderna en dat van AstraZeneca is dat van Johnson & Johnson de vierde goedgekeurde inenting. Een keuze hebben we niet, maar als die er wel zou zijn, hoe zou de vergelijking dan uitvallen?

1. Welk vaccin werkt het best?

Een winnaar uitroepen? Daarvoor is het echt nog te vroeg, benadrukken kenners. ‘Het zijn nu allemaal nog dagkoersen, het hele plaatje zien we nog niet’, stelt de Nederlandse vaccinoloog Cécile van Els (Universiteit Utrecht). De vaccins zijn immers nog nieuw, de cijfers mager en gebaseerd op bevolkingsgroepen die je vaak niet zomaar met elkaar kunt vergelijken.

Toch beginnen sommige hoofdlijnen zich wel af te tekenen. Zo lijken de geheel nieuwe, zogeheten ‘mRNA-vaccins’ van Pfizer/BioNTech en Moderna, corona net wat beter te voorkomen dan de andere vaccins. Het vaccin van Pfizer kwam uit de patiëntonderzoeken met een werkzaamheid van 95 procent, Moderna bleek 94,1 procent effectief. Nu, miljoenen inentingen later, blijkt Pfizer in de praktijk zo’n 85 procent (Groot-Brittannië) tot 97 procent (Israël) van de ziektegevallen te voorkomen.

De vaccins van AstraZeneca en Johnson & Johnson (J&J) komen met respectievelijk 70 en 67 procent werkzaamheid slechter uit de tests. Maar dat pakt in de praktijk juist hoger uit: zo heeft men de werkzaamheid van het Oxford-vaccin van AstraZeneca al ‘opgevoerd’ tot 82,4 procent, door de tweede prik uit te stellen. Het vaccin van J&J blijkt intussen in de VS (72 procent) en bij ouderen (80 procent) beter werkzaam: een stevige aanwijzing dat ook hier het verhaal nog niet af is.

En, belangrijk: alle inentingen beschermen uitstekend tegen ziekenhuisopname en overlijden. Het vaccin van AstraZeneca blijkt in Schotland het aantal ziekenhuisopnames van ouderen met 94 procent te verminderen. De inenting van J&J verminderde het aantal ernstige gevallen met 85 procent, die van AstraZeneca 88 procent.

Kampioen beschermen na één prik is, voorlopig, AstraZeneca, met zo’n 75 procent bescherming. Maar ook hier zijn de verschillen gering. Pfizer en Moderna voorkomen na één prik zo’n 70 procent van de ziektegevallen, vergelijkbaar met de score van het J&J-vaccin.

2. Welk vaccin geeft de minste bijwerkingen?

Op het gebied van bijwerkingen ontlopen de vaccins elkaar niet veel: griepachtige verschijnselen als vermoeidheid, hoofdpijn, verhoging en spierpijn komen het meeste voor; zeldzamer zijn koorts en misselijkheid.

Op papier geeft het vaccin van J&J zulke bijwerkingen het minst vaak, gevolgd door het vaccin van AstraZeneca. Zo had bij de tests van het J&J-vaccin 60 procent pijn rond de prikplek, en ongeveer de helft hoofdpijn, spierpijn of een moe gevoel; bij AstraZeneca is dat respectievelijk 75 procent en ruim de helft.

Niettemin gaan er juist over het vaccin van AstraZeneca verhalen rond van mensen die enkele dagen ronduit ziek worden, ook al zijn het slechts anekdotes. “De bijwerkingen van het vaccin van AstraZeneca worden vaker als wat heftiger ervaren”, is ook de indruk van Agnes Kant van het Nederlandse bijwerkingencentrum Lareb, na één week ervaringen met dat vaccin. “Wellicht komt het doordat de doelgroep wat jonger is. Die hebben een immuunsysteem dat wat heftiger kan reageren.”

Van de mRNA-vaccins geeft het vaccin van Pfizer iets minder bijwerkingen dan de inenting van Moderna, misschien vanwege de lagere dosering. Bij de proeven kreeg 84 procent van de ingeënten pijn rond de injectieplek (bij Moderna: 92 procent), 63 procent last van vermoeidheid (Moderna: 68 procent) en 55 procent hoofdpijn (63 procent bij Moderna). Bij ongeveer 2 tot 10 procent zijn de bijwerking hinderlijk genoeg om zich een dagje ziek te melden.

3. Welke beschermt het beste tegen de gemuteerde varianten van het virus?

Volgens de eerste, nog voorlopige signalen zijn alle vaccins iets minder effectief tegen de virusvarianten met veranderde stekels uit Zuid-Afrika en Brazilië – en komt Pfizer relatief goed uit de bus.

Zo was het vaccin van J&J in Zuid-Afrika maar 52 procent werkzaam, en bleek het vaccin van Moderna in het lab zes tot negen keer lagere hoeveelheden antistoffen in stelling te brengen tegen de varianten – al zegt dat weinig over de bescherming in het echte leven. Het vaccin van Pfizer bleef, opnieuw in het lab, iets beter overeind tegen de gemuteerde virussen.

Maar uiteindelijk is het glas toch ook halfvol, benadrukte CBG-directeur Ton de Boer bij de onthulling van het J&J-vaccin: het is niet zo dat de vaccins machteloos staan tegenover de varianten. “We verwachten dat het J&J-vaccin voldoende bescherming biedt tegen de nu bekende varianten van het coronavirus.”

4. Welke is het handigste?

Puur gelet op praktische handigheid, wint het vaccin van J&J deze ronde. Het vaccin is houdbaar in de koelkast en omdat er maar één prik nodig is, omzeilt men de ingewikkelde logistiek van het na een of drie maanden terugkomen, wat vooral handig is in afgelegen gebieden en ontwikkelingslanden. Goed houdbaar in de koelkast is ook het vaccin van AstraZeneca.

Anders zit dat met de vaccins van Moderna en vooral Pfizer, die als werkzaam bestanddeel uiterst fragiele sliertjes erfelijk materiaal gebruiken, het ‘mRNA’. Moderna’s vaccin is een maand houdbaar in de koelkast, en in een goede vriezer (min 20 graden) een halfjaar. Pfizer moet zeer koud worden bewaard, bij min 70 graden. Maar in een gewone, goede vriezer lukt het twee weken.

5. Welke is het betaalbaarst?

Hier is de winnaar, met ruime voorsprong, AstraZeneca, met 1,78 euro per dosis tot in elk geval juli 2021. Op afstand volgt het vaccin van J&J: 7,14 per dosis, zolang de pandemie duurt. Maar omdat het J&J-vaccin slechts eenmaal hoeft te worden toegediend, is het per ingeënt persoon ‘slechts’ twee keer zo duur als AstraZeneca.

Aanzienlijk duurder zijn de vernuftigere mRNA-vaccins. Dat van Moderna kost 15,14 euro; dat van Pfizer 12 euro – een prijs die na de pandemie drie tot vier keer zo hoog zal worden, heeft het bedrijf aangekondigd.

Werken PCR testen nu wel of niet

Er zijn twee soorten testen

Er is een test om vast te stellen of iemand het nieuwe coronavirus op dat moment heeft en één om te onderzoeken of iemand het nieuwe coronavirus heeft gehad. U kan beide testen bij  ons laten afnemen.

Test of je nu besmet bent

PCR polymerase chain reaction -test

De PCR-test, die specifiek het nieuwe coronavirus (SARS severe acute respiratory syndrome CoV coronavirus -2) aantoont, is de meestgebruikte test. Met een wattenstaaf wordt een uitstrijkje genomen uit de neus en keel. Dit wordt naar een laboratorium gestuurd voor de PCR-test.
Deze procedure gebruiken de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst ’en. Het duurt ongeveer 24 tot 48 uur na monsterafname voordat een uitslag bekend is bij de patiënt. De procedure op het laboratorium kost 4-8 uur. Er zijn inmiddels ook snelle PCR-testen in gebruik die op het laboratorium binnen een uur uitslag geven. Deze testen zijn bedoeld voor situaties waarin een snelle diagnose van levensbelang is. Bijvoorbeeld als iemand in verband met hartfalen of transplantatie in het ziekenhuis moet worden behandeld. Dit soort testen is niet bedoeld om te gebruiken in teststraten voor algemene COVID-19 diagnostiek.

Dat de pcr-test ook positief zou uitslaan bij andere (corona-)virussen of zelfs een verkoudheid, is onjuist.  De PCR-test  wordt gebruikt om uit te zoeken of je besmet bent met het coronavirus en test alleen de aanwezigheid van dit specifieke virus; Sars-Cov-2. De test geeft aan dat er op het moment waarop de test werd afgenomen, deeltjes van het coronavirus in je neus en/of keel aanwezig waren.  Er is geen kans dat de test positief uitslat op een ander virus lijkend op Covid.

Test of je besmet bent geweest

Serologische test

Deze test toont aan of er antistoffen tegen het nieuwe coronavirus in je bloed zitten. Hiervoor wordt wat bloed afgenomen. Deze test wordt op dit moment alleen afgenomen voor onderzoeksdoeleinden door geselecteerde laboratoria, om te kijken of mensen antistoffen aanmaken tegen het nieuwe coronavirus.  Ze worden gebruikt om op bevolkingsniveau te onderzoeken of mensen in Nederland afweer opbouwen tegen het virus.

Sneltesten zijn tot op vandaag niet betrouwbaar!

Onze praktijk heeft sneltesten besteld voor onze patienten.  Deze testen zullen de keeltest kunnen vervangen op voorwaarde dat u klacthen heeft.   Heeft u geen klacthen dan is de test onbruikbaar.

Meer info over de

Update 19-10-2020

Interview met uw huisarts

Iedereen kan getest worden.  Hoe gaat dat in zijn werk.

 • Hebt u algemene vragen over het coronavirus en uw gezondheid? Kijk eerst of u het antwoord op uw vraag terugvindt op de informatiepagina van de Rijksoverheid.
 • Hier vindt u ook antwoorden op vragen over bijvoorbeeld onderwijs, kinderopvang, werken en ondernemen, sport, openbaar vervoer of reizen.
 • Staat uw vraag er niet tussen? Bel dan het landelijke informatienummer:

 0800 – 1351 bereikbaar van 8.00 tot 22.00 uur

 +31 20 205 1351 (vanuit het buitenland) bereikbaar van 8.00 tot 22.00 uur

Heeft u vragen over uw gezondheid?

neem dan contact op met ons.

Aanmelden voor een test

Dat kan via dit gratis landelijk telefoonnummer, bereikbaar 7 dagen per week van 08.00 uur tot 20.00 uur:

0800-1202

Het coronavirus in het kort

 • Het virus verspreidt zich vooral via hoest- en niesdruppeltjes die kort in de lucht hangen. Wie geen symptomen vertoont, vormt amper een besmettingsgevaar.
 • Een geïnfecteerde persoon besmet gemiddeld twee à drie anderen. Dit cijfer daalt echter door alle voorzorgsmaatregelen.  De eerste signalen vanuit het RIVM dat de Nederlandse aanpak werkt zien er veelbelovend uit.
 • Verreweg de meeste mensen met Corona hebben milde (griepachtige) klachten. Zelfs 1 op 5 heeft geen klachten.
 • Mensen zonder klachten kunnen ook besmettelijk zijn maar de kans daarop lijkt erg klein.
 • Heeft u koorts?  Dan dient u binnen te blijven, inclusief uw volledige inwonende familie tot u 24 uur klachtenvrij bent.
 • Heeft vervolgens een aner familielid koorts dan geldt dezelfde regel “thuisblijven” voor de hele familie tot 24 uur na verdwijnen klachten.
 • Volg bovenstaande adviezen en andere adviezen gegeven door onze overheid en het RIVM strikt op.  Dit doen we om de minder sterken onder ons zoals opa en oma te helpen:  Tijdelijk geen knuffels, zoenen of omhelzingen.  Blijf 1,5 meter uit de buurt van anderen,  inclusief opa s oma s,  kinderen en kleinkinderen die niet in hetzelfde gezin bij elkaar wonen.
 • Bezoek kan bijvoorbeeld in de tuin met 1,5 meter afstand.
 • Belangrijk om weten is dat deze virusgolf komt, maar met een vaccin ook weer gaat liggen. Dit kan mogelijk nog duren tot in het najaar of zelfs tot begin 2021.
 • Een vaccin is hierbij belangrijk.
 • Daarna zal alles opnieuw normaliseren.
 • Bent u ongerust, of bang, wil u weten hoe u er persoonlijk voorstaat, wil u even contact om uw situatie te bespreken, Vraag de assistente (046 4334545) of uw huisarts u even terugbelt.  We hebben speciaal hiervoor (eventueel s avonds) een telefonisch spreekuur ingericht zodat u de gelegenheid heeft alle vragen rustig beantwoord te krijgen en eventueel gerust gesteld kan worden.   .
 • U kunt altijd op ons rekenen.